Uppfödning

Uppfödning

"De som hatar katter återföds som möss i nästa liv." - Faith Resnick

S*Rytorps Pride - TUV d 62








Katter är ett väldig hemlighetsfullt släkte. Det pågår mer i deras medvetande  än vad vi är medvetna om.

- Sir Walter Scott










S*Rytorps uppfödning av Turkisk Van


  •  S*Rytorps Turkisk Van har funnits sedan 2006
  •  S*Rytorps är ett Sverakdiplomerat katteri
  •  Tänk efter före - en katt ger dig livslång kärlek!
  •  Vi föredrar personlig kontakt med våra köpare
  •  Du får alltid livslång support!
S*Rytorps Pride TUV d62

En vanlig situation med kattungar hemma...

Piraten Charlie har klättat upp i masten!

S*Rytorps Charlie TUV n 62
IP & IC S*Vindilens Fia Fläkt TUV d 62

IP & IC S*Vindilens Fia Fläkt solar sig.

Uppfödning / Breeding


Här kan du läsa mer om hur vi tänker om vår uppfödning!  Scroll down for English!


Breeding

(scroll down for English)

 

 

Sedan 2006 finns S*Rytorps inregistrerat som ett stamnamn hos Sverak som är det svenska förbundet som i sin tur är kopplat till FIFe. År 2007 föddes den första kullen av rasen Turkisk Van med prefixet S*Rytorps.

 

Vår filosofi är att föda upp rastypiska katter med ett mycket gott temperament. Vi planerar att hålla uppfödningen småskalig, för att kunna ha tid med varje kattunge och ge den all kärlek och omvårdnad som den behöver för att bli en social och trygg individ. 

 

Diplomerad uppfödare

 

S*Rytorps katteri är Diplomerat genom Sverak. Vi blev godkända den 28/11 2008. Vad betyder det att vara ett Sverak diplomerat katteri? Så här säger Sverak:


"Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring – för kattköpare likväl som för uppfödaren. Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning. Efter godkänt test ska en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare."


Ett katteri som är diplomerat genom Sverak har genomgått ett test där man måste svara på frågor som rör avel, uppfödning, genetik och regler kring detta. Både de regler som man binder sig att följa när man är ansluten till Sverak och FIFe men också de regler och lagar som finns i Sverige via jordbruksverket. Testet sker med öppna regleverk, alltså du har böckerna brevid dig när du gör testet. Det handlar också om att man som uppfödare skall veta var man hittar svaren på de frågor som kan dyka upp. Har du frågor om detta så hör gärna av dig till mig.

 

Tänk efter före - en katt ger dig livslång kärlek!

 

Innan man skaffar katt bör man tänka igenom det noga. En sund och frisk katt kan leva mellan 10 till 20 år och det är en vän och familjemedlem som skall vara med dig länge. Även vid ändrade arbetsförhållanden och livssituationer. Det är viktigt att du som vill skaffa en katt vet vilket ansvar det innebär. Det finns många bra sidor på nätet som handlar katter och vad man bör tänka på innan man skaffar katt. Titta gärna in på sidor som www.katter.nu , www.katt.nu och www.sverak.se


Varför innekatt?


Mina katter lever som innekatter och det är också så jag föredrar att de kattungar jag säljer får leva. Jag kommer från en bakgrund med katter som lever både inne och ute, men trots att de katter vi haft på landet alltid haft ett bra liv och för det mesta levt länge så ser jag att de katter som lever inne och som får den rätta stimulansen får ett längre och friskare liv. Har du frågor och funderingar runt detta? Tveka inte att höra av dig till mig!


Personlig kontakt


Jag vill gärna träffa dig som är intresserad av en kattunge från min uppfödning. Dels för att veta vem katten kommer att bo hos och dels för att veta att du fått den kattunge som passar dig bäst. Givetvis är den första kontakten via mail eller telefon jättebra, men ett personligt möte är ändå alltid det bästa. Därför säljer jag inga kattungar enbart via mail eller telefon. Även om du inte är intresserad av att köpa en katt just nu så är du alltid välkommen till mig för att se Turkisk Van på nära håll eller bara för att prata katt i allmänhet!

 

Detta är en S*Rytorps kattunge

 

Kattungarna som föds i S*Rytorps katteri kommer att växa upp i en trygg hemmamiljö med vana av människor, barn och andra katter. Undrar du om priset på kattungen? Fråga mig gärna! Jag gör ingen skillnad på en katt som ska leva som sällskapskisse eller en katt som skall visas på utställning eller användas i avel. De flyttar hemifrån vid 13-14 veckors ålder, dock tidigast vid 12 veckors ålder, då är de:


Fullt vaccinerade mot kattpest och kattsnuva

(2 ggr)

Veterinärbesiktigade, friskhetsintyg medföljer katten

Avmaskade

ID märkta med chip

Försäkrade mot dolda fel i Agria

Stambokförda med stamtavla iSverak

Köpekontrakt medföljer katten

 

Du får även


Livslång support och stöd från mig

Kattungepaket från olika foderleverantörer


Jag kan också erbjuda


Ett års medlemskap i Sverakanslutna kattklubben Västsvenska Kattklubben, om du så önskar.


Bor du som vill köpa katt av oss i ett annat land än Sverige? Då kan andra vaccin, tester och papper behövas, detta tillkommer då i priset. Exemplevis fraktkostand för kattungen eller rabiesvaccinering ingår alltså inte. Skulle det ändå behövas går det att ordna men då tillkommer kostnad för detta.


Vi tar tidigast emot besökande och intressenter efter att kattungarna blivit 3 veckor. Innan dess är de väldigt sköra och behöver vara i en miljö utan yttre påverkan. Om du har varit här och hälsat på och bestämt dig för att skaffa en helt ny, unik familjemedlem, så kommer vi att skriva ett tingningsavtal. Du kommer då att få erlägga handpenning för katten. Detta för att du ska veta att katten inte säljs till någon annan och för att jag ska veta att du till 100% har bestämt dig för att bli med Turkisk Van. Om du skulle ångra dig efter det att tingningsavgiften är erlagd, återbetalas inte pengarna. Vill du veta vad en kattunge kostar i från vår nästa kull? Hör av dig!


Har du fler frågor och funderingar? Tveka inte att höra av dig! Maila mig på adressen: rytorps@gmail.com eller ring mig på  0705-213180.


In English


Since 2006 S*Rytorps is a registered breedersname in Sverak which is the Swedish part of FIFe. In 2007 the first litter of the breed Turkish Van with the prefix S*Rytorps was born in our care.

 

Our philosophy is to breed typical Turkish Van cats with a very good temperament. We plan to hold smallscale farming, in order to have time with each kitten and provide it with all the love and care it needs to become a social and secure individual.


Indoor cats


My cats live as indoor cats and it is also how I prefer to sell the kittens I breed. I come from a backround with cats who live in- and out doors, but despite that the cats we had on the country always had a good life and for the most part lived a good life and for the most part lived a long time. I can see that the cats that live their whole life inside, and who gets the right stimulation, may live a longer and helthier life. If you have questions and thoughts about this, do not hesitate to discuss it with me.


Personal meeting


I would like to meet you, who are interested in a kitten from my cattery. I would like to know who the cat will live with, and partly, to know that you got the kitten that suits you best. Naturally, the first contact by email or phone is a good start, but a personal meeting is stil always the best. Therefore I do not sell kittens only by email or phone. Even if you are not interested in buying a cat right now, you are always welcome to us. To meet the Turkish Van up close or just for talking cats in general!


This is a S*Rytorps kitten


The kittens who are born in S*Rytorps cattery will grow up in a safe home environment with familiar people, children and other cats. Please ask me for the price of the kitten.  Normaly they leave home at 13-14 weeks of age, sometimes erier but not erlier then at 12 weeks of age, then they are:



* Fully vaccinated (2 times)

* Veterinary inspection, health certificates supplied with cat

* Dewormed

* ID-chip

*Insured against hidden defects in Agria

* Pedigree in Sverak

* Purchase contract included with the cat


You may also have...


* Lifelong support and assistance from me

* Kitten packages from diffrent catfood fabricates


IMPORTANT!


Do you, who wants to buy the cat, live in another country than Sweden? Then, other vaccines, testing or paperwork could be required. This is not included in the price. For example, the export cost or rabies vaccination is not included. Would it still be necessary, it is possible to arrange, but I will charge extra for it.


SVERAK & FIFe anslutet katteri